GooglePlus Facebook RSS Възстанови

ART CHANNEL

art-channel onlineОсновната идея на Art TV е, че невидимата бариера между реалностите може да бъде намалена или премахната, че илюзията за реалност може да бъде доближена до самата реалност на изкуството. Това може да бъде постигнато с внимателен избор на програмата и средствата за комуникация, като по този начин бъде променена или дори свалена маската на тази илюзия и художественото преживяване да бъде издигнато до нова форма. Това би могла да бъде нова форма на създадена реалност в самата култура, например „възприет, разпознат симптом на тялото от нормалността на ежедневния живот“ (Сувакович).

Art TV, телевизията като изкуство е самото произведение на изкуството, коетофункционира на няколко нива от подобни и противоположни основи: арт-култура, култура, бизнес-култура, реалност-илюзия, изграждане-разграждане и превръщане в ново предизвикателство за цифровата култура на нашето време.

 

Уебсайт: Art Channel