GooglePlus Facebook RSS Възстанови

UNITED NATIONS TV - Online

united-nations-tv onlineUnited Nations TV е видео портал на ООН (Организация на обединените нации), който излъчва ежедневно (на запис и на живо) събранията на организацията.

Телевизионният канал обхваща глобални теми и актуални новини за световния мир и сигурността, социалното и икономическото развитие на държавите, човешките права, промените на климата и т.н.